Hoe ziet een les eruit bij NGHULP

1-2 uur les

 

Bij onze huiswerkbegeleiding bieden we naast ondersteuning van het schoolwerk ook bijles op aanvulling van de leerstof voor de cito´s. We gebruiken hiervoor cito boekjes van Junior Einstein die aansluiten op IEP en LVS, dit is het landelijke toetssysteem. Hierdoor zien we het resultaat dat kinderen niet alleen op methodetoetsen maar ook op de cito´s vooruit gaan, dit is natuurlijk bepalend voor het schooladvies. 

 

De lessen worden in kleine groepjes gegeven van maximaal 4 kinderen, samen met de begeleider bespreken ze moeilijke woorden, worden tekst begrippen uitgelegd en een nieuwe manier van rekenen wordt uitgewisseld. Soms zijn er leerlingen die achterlopen op de groep, er zal een extra begeleider toegevoegd worden voor deze leerling, de extra begeleider zal na het gezamenlijk bespreken nog een keer alles doornemen met de leerling alleen. 

 

Naast het verzorgen van huiswerkbegeleiding, zijn er mogelijkheden dat er een begeleider meegaat naar oudergesprekken of contact heeft met de leerling zijn of haar docent. Dit om goed te kunnen communiceren wat een kind nog niet beheerst en wat wij ze kunnen bijleren. 

 

Voor de middelbare scholieren gaat het dan wel wat anders, deze krijgen individuele begeleiding en helpen we met plannen, schoolwerk bijhouden en voorbereiden op toetsweken. Tijdens het schooljaar organiseren we  dat leerlingen een vrije inloop uur hebben voor de moeilijkere vakken (wiskunde, biologie, talen, economie etc.)  en hier extra vragen over kunnen stellen. 

 

 

 

 

Aanmelden