Missie & Visie 

Onze visie is een wereld waarin elke leerling, ongeacht hun achtergrond, toegang heeft tot kwalitatief hoogwaardig onderwijs en gelijke kansen om te slagen. We geloven in de kracht van bijles en huiswerkbegeleiding als instrumenten om deze visie te verwezenlijken.

Bijles en huiswerkbegeleiding zijn meer dan alleen ondersteuning bij academische taken; het zijn bruggen naar succes. We streven ernaar om deze hulpmiddelen beschikbaar te maken voor alle leerlingen, ongeacht hun sociaal-economische status, etniciteit of geografische locatie.

 

Onze aanpak begint met het identificeren van de individuele behoeften van elke leerling. We erkennen dat elk kind uniek is en verschillende onderwijsbehoeften heeft. Onze begeleiders werken nauw samen met leerlingen om sterke punten te benadrukken en zwakkere gebieden aan te pakken, waardoor ze het vertrouwen krijgen dat nodig is om academisch te excelleren.

 

Daarnaast zijn we vastbesloten om kansenongelijkheid te verminderen door  gesubsidieerde bijles en huiswerkbegeleiding beschikbaar te stellen aan gezinnen die financiële beperkingen ervaren. We willen ervoor zorgen dat geen enkel talent onbenut blijft vanwege financiële beperkingen.

Bovendien streven we ernaar om een inclusieve omgeving te creëren waarin diversiteit wordt omarmd en waarin leerlingen zich gesteund en gewaardeerd voelen, ongeacht hun achtergrond. Dit omvat het inzetten van docenten en begeleiders die culturele competentie hebben en begrijpen hoe ze de specifieke behoeften van verschillende leerlingen kunnen aanpakken.

 

Samen met de gemeenschap, ouders en scholen willen we een wereld bouwen waarin onderwijs als de grote gelijkmaker fungeert. Onze visie is een wereld waarin elke leerling de kans heeft om zijn of haar volledige potentieel te bereiken, ongeacht de obstakels die voor hen liggen. "We blijven ons inzetten om kansenongelijkheid te bestrijden en te bouwen aan een rechtvaardigere en meer inclusieve samenleving door middel van bijles en huiswerkbegeleiding."